HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 625.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

l
j 27
i
de oogen mijner verbeelding zien die reusachtige ,
vlammen, en de zielen der verworpenen als in-
gesloten in lichamen van vuur. Ten tweede moet
ik ik met behulp der verbeelding hooren de zuchten,
de kreten, de verwenschingen van Jezus Christus
ä en alle heiligen. Ten derde moet ik mij voorstellen,
, dat ik ruik den rook der zwavel, de geuren van
4 rottende stoffen. Ten vierde moet ik mij verbeelden
{ dat ik bittere dingen proef, als tranen, wroeging,
j den knagenden worm des gewetens. Ten vijfde
· moet ik de vlammen aanraken, en mij inspannen
t om mij levendig voor den geest te halen hoe zij
Q de zielen der verworpenen omringen en ver-
branden." »
De Kouans doorloopen verschillende vormen van
inwijding en volmaking, en hunne voorschriften
wijzen aan: vier middelen om te verkrijgen dat
de mensch opgaat en verzinkt in God; zeven
t ' regels voor de verklaring der gezichten en der
droomen; zeven kenmerken van een waar berouw,
nl
1.