HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 674.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

L . {
' 26 j
t de maat of in kadans. Zij bestaat hierin, dat men
* W bij elke ademhaling een woord uit het Onze Vader j
l . of eenig ander gebed opzegt, maar nooit meer
‘ dan `een enkel woord bij iedere ademhaling; en Y
den tijd die verloopt tusschen de eene ademhaling
en de andere moet men gebruiken om na te den-
A ken over de beteekenis van dat woord. l
De Kouans volgen bij hun bidden de voorschrif­ ll
ten der gnostieke en Muzelmansche mystieken, l
die willen dat de ware geloovige het voorwerp
L zijner meditatie zie, voele, hoore, ruike en proeve.
i B. v. het paradijs, de plaats van eeuwige heerlijk-
L A heid, dat God bereid heeft voor de profeten en
de geloovigen; of de straffen der hel. De Jezuïeten
hebben eene bidmethode, door Ignatius uitvoerig
in zijn boek omschreven, aangeduid als het gebruik
der zintuigen. De vrome ziet, hoort, ruikt, smaakt, Ԥ
l ' voelt datgene waaraan hij denkt. Indien hij zich (
Z bezighoudt met gedachten aan de hel, dan heeft { n
hij aldus te handelen. ,,Vooreerst moet ik met
i .
j 1.