HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 659.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

Y. nl l A ` M4 ` l V U > I ·-,«·­¤««·-•··«»#z«>«=«,·¢«·­.-,.~, ·­,.r ,...­«.~..ï .,..,, ~ ,.,,_,§, ,_ I_,§r.,Vm.,,
ï
2 Q
25
af te wenden; een uitnernend middel, gelijk be- L
kend is, om iemand te hypnotiseeren. De Jezuieten
` vinden in hunne Oefeningen aanwijzigingen ten op- »
;’ zichte van hunne houding gedurende het gebed
en de meditaties, en letterlijk wordt gezegd ,,den
blik op een zelfde punt te vestigen zonder hem
daarvan af te wenden."
T De Kouans, bepaaldelijk de Quadryas en de
Chadelyas, hebben de vreemde gewoonte om in
zekere maat of kadans te bidden, d. w. z. om bij
elke ademhaling een der namen van Allah of een
der eigenschappen Gods te noemen; zij doen hun
best .zoo diep mogelijk adem te halen om zoo
lang mogelijk bij dien naam of die eigenschap zich
4 te bepalen, en vooral er op te letten dat er nooit
i meer dan een naam worde uitgesproken tusschen
de eene ademhaling en de volgende. De Jezuieten
hebben van lgnatius eene ,,derde manier van 1
bidden" geleerd, die in de Oefeningen, evenals in
het Arabische ritueel, genoemd wordt: bidden in
.£ · `
{ ,
nl