HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 690.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

ij r , n in .. , W l , .; l ., nl
‘ 24
i ,,Als de nieuweling iemand is, die een gewonen "ii' '
aanleg heeft, dan moet hij zeer geleidelijk worden in-
; gewijd; ook moet men hem alleen gemakkelijke `
· gebeden laten doen." De Jezuieten lezen in hun
geschrift: ,,Indien hij die de oefeningen leidt be- _
j merkt, dat de persoon, die er zich aan onderwerpt,
weinig geest of natuurlijke bekwaamheid bezit, ‘
W dan is het wenschelijk hem eenige gemakkelijke Y
u oefeningen te laten verrichten." 4
De Kouans zeggen hun gebedsformule ontelbare
i malen op, totdat zij stomp en versuft zijn; een
ë geheel werktuigelijk werk. De Jezuieten doen het-
e zelfde; bij hen eene dergelijke geestesspanning,
eene dergelijke onbewuste handeling door het
laten herhalen van formulen. 4
; De Kouans moeten nauwkeurig letten op de i
_ houding van hun lichaam gedurende het gebed;
· in de kleinste bijzonderhedenwordt die houding
voorgeschreven; vooral is van belang den blik op
j een zelfde punt te vestigen zonder hem daarvan
‘ 1 .!
{