HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 668.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

/T"?-ff _"""""”'""*f""""""‘·•*·"“"'“"’*`7°·<‘•·=¤-·‘«~«=.·­«»;··r=>·.­. _, V §~ ;; __ ( _;_•__‘__Wh___;¤F¥Y
in
5 V 23
f' een zelfde handelwijze gevolgd, om den nieuwe-
I ling naar lichaam en ziel te knakken, schier tot
J krankzinnig wordens toe. Iets dergelijks is nooit
* ; in eenige andere kloosterorde in toepassing gebracht.
In de onderdeelen is eveneens eene merk-
. waardige overeenkomst op te merken.
, De Kouans beschouwen hunne regels en ge-
bruiken als een boek, dat van den hemel is neer-
` gedaald. De J ezuieten houden het boek der Oefenm-
gm voor eene openbaring van God, die het aan
Ignatius in zijne geestverrukking te Manreza heeft
· gedicteerd.
De Kouans kennen zich niet het recht toe aan-
gaande dat goddelijk boek eene persoonlijke op-
ï vatting te hebben; zij laten zich leiden door den
ll persoon aan wien het onderricht is opgedragen.
i De Jezuïeten willen, dat de oefeningen goed
4 worden geregeld door een directeur, door hem
die de oefeningen leidt.
; De Kouans lezen in hun boek dit voorschrift:
j .
· {Z5;