HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 568.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

,_ . _ _ .­.«»«·: :.~.a.. «. ,_ - , , ,;,. = _. ,, »» ­ - a·-··· .
’_. ‘ ‘
à
l I.
Een novitiaat of proef wordt van iedereen ge- ä
i vorderd, die lid wil worden van een of andere
kloosterorde. Zulk een novitiaat moet ten minste
_ een jaar duren. Het doel ervan is, dat de nieuwe-
ii ling zich vertrouwd make met de regels en voor- l
schriften der vereeniging, en zich oefene in de ä
deugden, welke hij voor ’t vervolg in toepassing
zal hebben te brengen. Hij is eenvoudig een
monnik-leerling. i
In de Muzelmansche vereenigingen is eene af- i
. _ ‘ zondering of kolom van dertig of veertig dagen
voorgeschreven, voordat de opneming kan plaats ‘
hebben. Deze inwijding vergelijken de Muzel- A
l