HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 674.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

· - · «, . wT,_wï,._._. g «_ nnc,
I ^ ä
16
hunne tegenstanders van onjuiste beschouwingen ·
te overtuigen; al bleven dezen de waarheid ver- ·
moeden. _
Een rechtstreeksch getuigenis over hetgeen _
Ignatius aan den Islam heeft ontleend, bezitten ,
` wij niet. Hij zelf heeft nimmer het verband erkend; fx
of de eerste Jezuïeten hebben de bewijzen uit
den weg geruimd. Nog doen de leden der Orde `
hun best om de geschiedkundige gegevens, die
` overvloedig voorhanden zijn, te verzwakken, door
te beweren dat, indien men sporen van Kouanisme bj
V kan ontdekken in het J ezuietisme, de reden daar- I
van hierin is gelegen, dat het Kouanismeinsom­ jh
mige opzichten de voorschriften en den geest der
Christelijke orden had nagevolgd. Beiden zouden _ _
dus, zonder van elkander te weten, elkaar ontmoet
hebben, in de navolging der oude monniken- g
inrichtingen. _
Opmerkenswaardig is dan echter, dat de Orde
der Jezuieten juist door hetgeen zij aan den Islam