HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 699.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

l. .
1 4 ‘ rd
. 1
V 14 F
Reeds werd van Muzelmansche vereenigingen j?
gewag gemaakt, die bestonden in de 156 en 16e r
. eeuw, en gedeeltelijk nog bestaan. Van deze V
noemen wij alleen die, welke de stichter van de
V Orde der Jezuieten schijnt gekend te hebben. E `
’_ Vooreerst de Quadryas, gesticht door Sid-Abdel V
Quader in de twaalfde eeuw. Zijne nakomelingen ‘
brachten haar naar Spanje, waar zij snel zich . .
uitbreidde. Na de inneming van Grenada, werden 1 r
V de meeste leden naar Marokko verdreven.
V V Voorts de Chcidclyas, zoo genaamd naar het g
n __ derde opperhoofd, Sid­Abou-Hassan­ech­Chadely. I, u
V De stichter was Sid-Abou­Median, einde twaalfde 4
eeuw. Zij had vele aanhangers in Spanje en was
l Z. uit verschillende afdeelingen gevormd, die min
‘ ` of meer getrouw de regelen der vereeniging na- f
j kwamen. De meest bekende zijn de Mcmolcmyas
ä en de Aïssaouas. A
ä Eindelijk de Rczhmomyczs en de Kclouatyczs, veer-
tiende eeuw.
,2
N

l