HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 656.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

_ V v :_f_v _, _ Y _ r__, v _ _' I -·~~ * ·" · ­z. ., ·ä
l 13 l
‘; van den Profeet. Ook hij wilde als hadsji uitgaan A
X om zich neer te buigen op het graf van zijnen g
;_ Profeet, van Jezus Christus. Gedurende zijn ver- ä
j blijf van twee maanden in Palestina kwam hij
Q · veel met Muzelmannen in aanraking, ja waagde
zich in de bijeenkomsten der ingewijden van de
Muzelmansche vereenigingen. Het had niet weinig
gescheeld, of hij was er vermoord. De Francis-
j canen, bewakers van het heilige graf, bevreesd
ä ' voor zijn bekeeringsijver, die den toorn der Moham­
g j 1’I1€dH.I1GI1 OpW€kl3G, dwongen hêm, 1'133.I` Spêtlljê
ä · terug te keeren. Aldaar werd hij, verdacht van
voorliefde voor de Mohammedaansche denkbeelden,
door de lnquisitie gadegeslagen, ja zelfs een
tijdlang gevangen gezet.
Van belang is het, te onderzoeken, welken invloed
het Mohammedanisme op de inrichting der Je-
zuietenorde heeft gehad. ,
I; l
l Ei l