HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 705.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

,.,,. _, _ , g v,«f..,`.
F V V ‘
d 12 l
zijn reisgezel Wedervinden en het tvvistgesprek ‘;
vb hervatten. Zoo hij al niet dezen persoon er aan- {
trof, is het toch zeer waarschijnlijk, dat hij ge- ;_
, . durende zijn verblijf te Manreza andere Mooren ä
l . opzocht en hen sprak van zijne Christelijke ge-
voelens, maar tevens de geheimen hunner ver-
ä eenigingen trachtte te doorgronden. Destijds, 1522,
stonden de Mooren nog niet onder het toezicht
der Inquisitie, en kon men hen vrij bezoeken,
zonder daarover te worden lastig gevallen. Daar '
i moet bij Ignatius het plan zijn gerijpt om voor g
A · de kerk van Rome eene dergelijke vereeniging in D
`Q het leven te roepen als deze Muzelmansche ge- I
,f nootschappen, die een der grootste krachten van
den Islam uitmaakten.
` Daarnevens mag niet vergeten Worden, dat
j Ignatius in 1523 een pelgrimstocht heeft onder-
nomen naar Palestina en Jeruzalem. Hij was
f getroffen door den grooten eerbied, dien de Spaan-
sche Mooren koesteren voor Mekka en het graf
ïï
g _ p l