HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 728.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

‘‘’‘’ " `’‘‘’ """""""’ vr ‘`‘» W jj wevu-V
2 . *l
l · 1
f T E

i · li
, io
voor het Christendom te winnen zonder hen te
dwingen of te vervolgen. .
, Ignatius van Loyola schijnt daarover ver- 5
schillend gedacht te hebben. Diep doordrongen
I; van de vooroordeelen van den lageren adel wilde
hij aanvankelijk zich opwerpen als ridder van
Christus ter bestrijding van de Mooren. Juist toen 4
hij zich naar Mont-Serrat begaf, om in het klooster
s eene nachtwake door te brengen alvorens zijn ­.
riddertocht in de wereld te aanvaarden, ontmoette Q
hij CCD SBJIRCGGII met GGD VOOI`I13·3,IIl voorkomen,
C gezeten op een rijk getuigd paard, terwijlhij zelf
een muilezel bereed. Beide edellieden zetten hun
l E
, Z reis gezamenlijk voort. Zij geraakten met elkander S
in gesprek, en spoedig liep dat over onderwerpen
‘ van godsdienstigen aard. De een was een Christen,
vervuld met den blakendsten ijver; de ander was lid
van eene Muzelrnansehe vereeniging. Heftig was V°VC
de discussie. Ignatius, zoo wordt verhaald, was
verreweg zijn tegenpartij de baas, zoodat deze
i :
S l
Tj" p