HomeDe Islam en de JezuïetenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 712.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 38.11 MB

V -­» ‘ , _.
· ~ I
{ pogingen welke hij zag mislukken, hoewel toch een il
H wetenschappelijk godsdienstencongres zal samen- _ g
komen. In 1897 gaf hij in een waardig schrijven ,i
aan den kardinaabaartsbisschop te Parijs kennis -, ‘
van zijn ernstig besluit, om zich los te maken ` ·
van Rome’s kerk. Ook door zijne geschriften heeft '
l f hij zich een kring van vrienden verzameld; laat
mij slechts in herinnering brengen zijn Volomfé -,
de viwe, als Levensdmng vertaald. " j
Hier wordt den lezers aangeboden eene vrije be> i
werking van een opstel in de Revue des Revues
van 15 November 1899 geplaatst, en later afzon-
_ derlijk als brochure uitgegeven onder den titel:
L’0r’igine muselmcme des Jésuites.
Tegen het einde der vijftiende en in het begin - E
der zestiende eeuw was het aantal Mooren en I
Morisken (tot het Christendom bekeerde Muzel-
mannen) in Spanje nog vrij aanzienlijk. Het volk .
i
. . ·