HomeVolharden bij het ideaalPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

« psalmlied uit duizend en nogmaals duizend monden omhoog j
ging. Ik voeg er bij, dat het spotten met het recht
der volkeren voor de toekomst van het eigen vader-
" land vrees in aller hart deed slaan. Ieder voelde, we
· mochten elkander niet langer verbijten en vereten, nu de . ii
onafhankelijkheid van ons eigen volksbestaan, door het "i
inbuigen van het volkerenrecht, al meer zijn hechtsten
steun verloor. Dát besef heeft toen het gevoel, dat we, Q
hoe ook gedeeld, toch zonen van eenzelfde vaderland ,
blijven, onder alle partijen verlevendigd. Het heeft ons uit I
alle kringen en klassen der bevolking nader tot elkander i
l gebracht. En daarom, ook op den beslissenden junidag, `Q _
dienaderende is, zullen we, hoe ook worstelend om de hooge `W
hand, toch onze tegenstanders niet als vqkmderz, veeleer als _ i
medeburgers begroeten; maar dan ook onzerzijds bij die stem- i ‘
bus beslister dan ooit voor onze Calvinistische beginselen in _
het vuur gaan, nu Zuid­Afrika’s lijden het, der wereld ter ‘
verbazing, getoond heeft, wat macht, als het vaderland
P bedreigd wordt, tot staling van den heldenmoed juist in ‘
die beginselen schuilt. s · j
Dien strijd gaan we tegemoet zender óórzdgezzaaierz. Een
accoord sloten we nu zoo min als in ’g7 met iemand. 1
Maar medestanders hebben we allicht wel. Vooral minister i
Goeman Borgesius heeft ze door zijne leerplichtwet ons i
t nader gebracht. Immers door die wet die inbreuk maakte
op het gezinsrecht, evenals door Cort van der Lindens
eerste voorstel, om de wigge van den Kantonrechter in 3
de huwelijkseenheid te drijven, en om de begrippen van
scáuld en sirezf te verzwakken, kwam eerst recht het
gevaar aan het licht, dat den Christelijken grondslag zelf
van heel ons staatsleven bedreigt., De ,,Christelijk­histo­
rischen", die dit ministerie op het kussen hielpen, konden
den wrevel van hun teleurstelling over zulk bedenkelijk
` I