HomeVolharden bij het ideaalPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

Eerste Kamer nog altoos aan veel te hoog bezit bond,. ‘.p
Maar het Feit blijft dan toch, en tegen dien zwaar gaan?
den stroom zou het Kabinet; dat enkelen uwer zich zoo :­~
vriendelijk droomen, hebben op te roeien. En daarom
‘ laat ons nuchteren zijn. Want vergeet niet, ook al kwam
het Christelijk volksdeel door de stembus boven; toch ’
zou niet ónzer alleen de triomf zijn, maar voor ons,
én onze medestanders, en hoe licht kon dan de wzëi.vz‘e· _~r
voor de u bijzondere beginselen, tegenover ua vezflzbs, niet
in zulk een schreiende wanverhouding komen te staan, dat ·
niet alleen meêdoen mzlsdrzjf, maar zells verzet en openlijke K
oppositie ons ten plzkhá zou zijn. Wie boven zijn kracht
K greep, liep steeds gevaar, zich den arm zijner sterkte te E
verwrikken. Laat daarom wat ná de stembus komt over g
aan de dan verantwoordelijke personen. Vergiftige vooraf '
geen bedenkelijke eerzucht uw heilig bedoelen. En worde l
uwerzijds ook nu de strijd aangebonden, niet voor een stel . jj
portefeuilles, waarover toch ten slotte naar welgevallen K
uw Koningin beschikt, maar voor den band, die Neerlands
volk als burgergemeenschap moet blijven verbinden aan In
der vaderen God, .`
· ä l
Ook tegenover de opkomende neigingltot persoozzlèk
wzäzsióqag spreek ik dit zonder aarzelen uit. zijn er l`K
r die op posten, er zijn Ker die op subsidiën, er zijn er die· fgjq
op pensioen, er zijn er die op verhoóging van Kloon olv K `Kl
van salaris azen, en ik zeg niet dat dit alles niet kán koinen,
noch ook ontken ik dat veel in zulkybegeeren rechtmatig
kan zijn. Maar al kan de strijd buit brengemibuit mag het lj
doel van uw strijd niet zijn, of ge voert rooverpolitiek, em §;
haalt de banier van uw ideaal neer, om de vaan van het ;Q j
partij­egoïsme in top; te hijschen. Een verleiding waartegen
ik daarom te ernstiger waarschuw,Kom`d`át de dusgenaamde jj)
real­politiek in alle landen in de lucht zit;

gr
l
ll
( J