HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 909.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

ïê
l 7 l
sehen nominaal bedrag en Opbrengst van Aandeelen en Lee-
ningen ten laste gebracht van het Liquidatiefonds en dit
fonds overgeschreven op den nieuwen crediteur: Liqui-
datierekening.
De som dezer posten geeft f 5.304.101-; op de balans
daarentegen komt voor het bedrag van f 5.254.153,94 li
makende een verschil van ruim f 50.000, vermoedelük
alleen te verklaren uit de liquidatie van de vijf fondsen
bedoeld op bl. 85 van het Verslag.
Op de balans komen verder voor:
Fonds ter Vernieuwing van den Bovenbouw
van den Weg ......... f 602.490-
_ De vorderingen van dit Fonds ..... ,, 824.670-
Fonds ter Vernieuwing van het Materieel
· van Vervoer .......... ,, 501.285-
De vorderingen van dit Fonds ..... ,, 490.235- P
li Reservefonds .......... ,, 90.344-
De vorderingen van dit Fonds ..... ,, 301.021-
Totaal . . p. .f2.8l0.045-
Dit totaal bedrag ad f 2.810.045, gevoegd bij het be-
drag waarvoor de Liquidatierekening te boek staat, geeft
een som van f 8.064.198.
Nu wijst de balans over 1889 creditzüde de volgende
jj posten aan`: .
Reservefonds Vreemde Spoorwegen. . . f 124.345-
Vernie~uw.fonds Locom.p SS. ..... ,, 5.341.858-
W ,, ,, ,, vreemde spoorwegen ,, 1.151.521-
l Liquidatiefonds ......... ,, 2.395.464-
j transporteeren f 9.013.188-