HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 746.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

V H'? "` ‘ ;~ tv :«VV««VVV V W
" V· V ï¢`;·”¤’¤*~-ww-VVVV--,-
‘ · · . V ·;,~_:# == :§"@V,=;..Vx~mmwVV,.,,_
{ V V ,_ _ ·- ` .;V ­V ;V·Vï‘n ‘ ,:7 .‘*Ve;_-V": V, ­_­, V
V V _ ; ,· _ * ~ «yV ; » ` `L ,V~ ·<':_‘ V _ ; ‘ _*» ’ {V VVV ­ Vç Viv ·1­¤vv«A~VV:_>"_V··V
V ­­ l VV V . V V V;V l VVV-V ‘ ~, =··V«V:;<, l »>=VV~·V=V/¤;­­¤·VVVVL· ··VV,V»
~ % V ­ V . · ‘ · V - _·`- . V-V V; w ­· V _x V; _¤w»V_·4Vc¤~§<er<;w
V V k V V ‘ ~ ‘ · ­ _ M V V ‘ ' ’ V VV: V · _, VV; M ` »-1 { V V ;· V ‘· `;;;IV$ï;;;,¤. ~ ;»·_v..V>Vif»,V£¤‘ ‘F#“V2·>>'€Y~‘V`:VäVá’§$;?·;ï*°=V`=;Lg*Vg:==;ï‘L,ïV,._Vï, ~;:§Fï=¥?«~,¤z»g·g¤
V ~ xV V V ’ " ` ·‘ VV» " · = #‘€ï»=‘V"ï VV :»;V¤ V·§Tv·>»V<=V‘¤V=:1?§?;ï2"VV#:¢¤ï2VV:;;V~. VW­ï==~ï5·"ïë··:¢¥:%¥~ve~êV#=»>¢~»=në;1=¥;‘»`ïï.<V»ïï@¥¤wïz V
V ‘ _ V V V V ~ V - · V 'n ‘ " ‘ ‘ ‘« · `·ï,“·,êV `;V;=‘­,;»V¢*V ·­> ·=‘=;#>V·>”¥` rV·;¤·V@‘V· ;:ï*"‘ ":‘V"¤=$¥Ja‘:·~..’;’ 2%*,5; V VV< V ·· V, V
· ~V V· V V. V » V V V V V ·V · VVV V, V: . VV:»VV. ,·»» ~-~~» VVVV;rv34;»,VV«->~V~VVV~VV·~« V VV §·«~VVVV;-
ç [ V > __ V ` V V V, { V V2 V ~_·­ r;;V<_;Vi;:·V·-_VVV;»=i;_AV_;;VV;VVlV; ·' _ V
;_ V . _ V 2 V, j ‘ V ‘·~‘ Q ';·~y ‘¤VV«r£?:·2ï‘:,:e~g¢;ï;.,$€>#:i; V=‘=v VVV:g2js.. ­
V · `Q V ·~ . V V x ‘« V- V': VV V VV ·· ‘··;‘·· S » V
V · V , ` V '~" V ‘ V ` "· " V ` ' r, K :?‘ :"£‘?ë?V ·
‘ { »¥ ` V . ­ ‘ · V ‘ ‘ L · · ·=‘` 3 ‘`_= @7;% V V
V ` _ V ‘ · V ‘ ‘ V = · Vw; ·_v· ï
· V _ - .,v V · VV ..­._
V ­ ‘ ‘ _ V ‘ V P V »·· ` VA = .V’ · I
z tg n V ‘ y V ` · J z ··;_ F V ~ VV ·V
’ { V V z V V ` =ë· · V
T ï `sy ‘ ‘ · V · ‘ VV V- ·` V ‘»‘·‘· T
> V ` _ _ ’ » `( .?»V,` VC: > V` V _v V»V§`V
L { { , ~ · V. ‘ V,~·"< =V.’V'~»::ä¢áQ·;,,2V;VV ~ ­ V- ‘. V
VZ V _ V V l V V `«
‘ ¤ V L . ‘ V V:
V V V. V ~ ‘ l F i ·V " =
V V ¥V~ V_ V V - Vi >.‘.» V· V ­ ~·-‘‘·
1 Q ‘ ' ` " ‘ ~ ..·‘ ·
l- ¥ ? . V · ’ ‘ ’ `V V ·V ` ’
B ‘ ' V ` · ` ‘ ‘ "~'·¥l‘: ·“‘ Z·
' V · ' ` V ‘ · ‘ TV' <¤ ~·~* S «+’ V V?:·VV~‘~ï*2’V
> V T · V . V ‘ ` ~' ’.`á·.`I$¢I=.V4 V ­·; ». V4
i V V · V ‘ V ‘ -. « ‘ ·V.-· " V·V~
( V ‘ V V V; < VV ;·<:, =·,; VVA;
1 · V V V ‘ V · ;V5i=-·;Vï?;V‘V
Z e ‘ VV V - V » V‘­r ‘ï -·‘· .·,=‘ ¥V.V3
‘ _V V V _ . ­~ V VV ;VV,V;V_.9;» ;;VVVV,,V·_VJVV
V; a r V _ V ~ _ ‘ ï _ 4V*#‘ï:ëYï2ëéV5V
; ' _ _ _ _ _ ·V:=.V;V_V_;çg;;_§ïV·
ë V KV _` VV ` ` _ · V V _·
1 -` ` V ·V ‘ -_j ,V(J;j’5;;;_2V
V V E ‘ _ ._ _ V :~ V;f=,V;¤g ·V ,Vgj__;;
V V - V V ïV·»v·~!«e =V ,5:5:,
V ‘ ` · l ~ V V · V ,VFi ­.V·_.VïV§`j·,·~':
l ·_ V ‘ V V V V'-:·»j_‘fV;;Vi`
; ‘ ‘ · · V V · V » V ;V j‘VJV.=V.;-gyn
~ V ' l ä·Y;.2;’<%ïV,eê? ­;`€·Vï‘;¤1.ï
` Z ‘ ~ · · ` V . ’ ·' gi; ‘
V ï · · V VV V~¢ ‘·`‘’ > l, .,1 Y
‘ ‘ V ‘ _ V « V·
V V V " V V . · ~ ·'·=
ä ‘ ). [ ‘ · V ' ` ` - V ‘
V [ " ` ` * ‘<`ï< ·V·’ =;’?ä=‘ï.·‘V.,:iVV‘V~ï
· · · · ~ V ‘=.·
V '‘‘- ' ' _ ' ._ `_-'
V w" V . .~_V
V V ` ‘ r · · ' * ­ ­· `· “=·’f
¥ - A ` V C ' V ·· I VF
V · " ` ­ · ‘ » V V ïV;zV%;£sSL£ä1·i‘­;2
V · V . V · V V " V J ‘ VKV;4 ·V`~·V»
* .­ ” V a?3‘ï;1"V:“;'ä>C<‘·E;ï$`
‘ · V'vVr£1·;»V,­;;f;§¢Z·<
1 ` V « V ‘ V ` "`·à"V’»~ ;V»v·V,­·;;=V=·Lx:;¥V;
V V V · ` ·VVV
V ‘ V ‘ ·‘’~ *'. P:
V 5 ` V = ` ;·
Z {V V . ~ V Vw ="wj=1@<?·.<‘ï$%€
V - V ‘ ‘ ‘ ‘ V ‘‘=V‘
‘ . · V ‘ V,.;+;V·a;=&;£5',Vï­%
1 i V • ­ V ­~ ·’ · V ' e` Eg»;;i.:;;ï@¤F;J%
V V ` · V ~ AVV V4; e;V.V;VeV;·vg:
V ·· · ‘ï¤,V ‘ V VVVV.
· « · ­ V ·V‘V‘VVV Vi V‘ . V V
` ~ · V V V· ·,~V my,
V V· ‘ ’ · ` VV ïï ``·V r
V ‘ ~ ‘ · V ‘V *1 ·= r:1;‘­"V;:5;'V‘:á
Q · _ · ~ _ ‘ , V ;;5;;¤‘;V;·;;;;VäVä
[gl _ _ . ‘ _ V ` · V. V
_ V . ­ ~ MVV. ;;·;ï;.V
1 · V V · ­ V V ‘ ’ jj- .;V VV".VV·ä»V;·
V · V ' ~ V V ` rif
c V `_ . V ·‘,·V 1 ­·‘·
1 j V V · VVE ,·-?
I ’ ~’ .VïïVx;£53’V
§~ " V · ’ ga! Sü;ïVf;*ïïVm;Z‘<
VVVV " V » VVV‘ ie; L
` ` ` " `’‘V`‘ P
V _ Y . V ' ‘ S ’ ”ï» a"··á=:`
' V · V ' V-j,V; ;;VV·;{·;<,ç
ïï , _ _ V .L­V~:V;§_V;§j¥ ,.:15 zj? -;j;;V;_:
’ V V ‘· ;V=·VVa­<çe3;~< V
g V · . ’ ‘ _ ,
· V V ·= V VV V'; ;;.*<"=:zä»;·
! ` ·-· Vw: V.·V= · "·;¤;=·
‘ · . · · ‘ ‘‘··V`
V ' ‘ ` · ' V 1 `jwggi [ [F
V · ’ _ - (af ·‘
. · V ’··ï¥ f;?ï
V V · V ‘ ¥a ··=
· V V - V ·V ;­ VVV:e<VV;,··V­;;,V1,
· » « · ‘ V · _ V ’ V ;__ {V
" . ‘ · V VV ·Vi§V·
V_ V V · wv · .V Jvwitüäaj
V V ­ , * V Jqiiäyää •»
V V
_ · V, g­> ,ïLä~·­J».V·:;·V;;§;ï
· V V .:V ·.V>? V·.:V‘>a­».
V - V V « ïJ$­?g;ë§ëV-~;V‘
V V ' · ;-; V-Vüjygy, ,g~·,=¤_i
· · · V··;V:V€·¤seï?@5V··
V ‘ · ­ ' Y V ‘ ·V ‘ V
‘ . V V ' ‘ V · 1;;:,;;. V‘V.ä=‘£=;VS§,;5
· ' `"`Vmsëê
V V V · ~··.r ,
V V · gez;. s§S·ê;;­:?¥::{"V:?
V ‘ ‘ ‘ ‘ ·>
“ VV [ ~ ­V *·~­,‘
ï .V. V ` V ’
s >’ :· ` éïï=;;m,:%:x‘==
V V V V V ' V _ V V , ’ V ` :» J.;
V · A ' ' · ­ · V V ' · ‘ ‘ï T ·¢2&;:; ë;¤!;~?',`
’"“‘ ` '*' ``V‘ T>T°^t?#==:::22:=eï;~:=V_____;_;____g ’ ·V - ` ° · V V V`··V V V V y jj V*V€%13;; ·‘V`
’ "" ‘"‘*""`¢`·=V=· ‘*-~;=e;;;;__l__V V· _ _ V __ V VV ’ _ ‘ V [ j 4 V VV·»V~ ï­V rV·=V‘V"¢i=cVi_VgsV°ç2>$
"···-·­- ·=v,‘ V__; . [ V, ’- V VV V` w. V ·‘ V_ 2 .V ‘. -V·‘;V<V ·"¢V=;1,Qä‘Vw> ·;.;ï·
-»==·­ 1 · ,_VV ·~ ‘V VV ‘ ~V ;:~ `~V­ Vï,VV·V‘VaV,è«.;*:‘éïVV;2##fe
‘ ‘‘‘ * ‘’ "·‘··= ¢ *>¥’« VVVV 1