HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 738.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

? O
E; 9,,, »·· ` `T ·_ 5;
E r 5 ­, · ‘
‘ ‘ E Y . O E `? ^
T?5
E O FINANTIEELE TOESTAND
.
O E I DER
JT"; ` > ··· ' ` ` ä
'V »,»k·’’F T ä
T ·.v T . . . . · T
Q. E_;j"Q E M€lElïSOh&lppl] IOT EXpIOlJ[&lJ[lO Vêlll
EEEJT; ; ; ; O; E Staatsspoorwagan
E ET E T
jl E vv S ?V· Doom
`_ , d n
` E J O E
E A.‘ EEN AANDEELTIOUDER. Q
?° YFïf¤ï ET °"®°%‘W®`° O
E E E L "
OO T
~ ·_(- «ï ROTTERDAM,
Z Qï_·_j'; M. WET E z0NEN. E
. · O E? . 1895. T