HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 880.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

j 27
werd, dan blüft den aandeelhouders in hun welbegrepen
eigenbelang niets anders over, dan de leiding van hun on-
i_ derneming hoe eer hoe beter aan andere handen toe te
l vertrouwen.
Dat mijn mede-aandeelhouders zich toch van den waren
`, stand der zaken overtuigen! Dat zij bedenken, dat de uit-
_ komsten van het jaar 1894 bij die van 1893 nog verre
“ zullen achterstaan. Dat men zich toch spiegele aan zoovelen, i
` { die door onverschilligheid of gebrek aan initiatief nalieten
f ter rechter tüd hun invloed te doen gelden en daardoor
_ niet voorkwamen dat hun bezitting allengs meer en meer in
waarde verminderde; die met hun matig dividend in rus-
tige rust, zich niet bekommerden o1n het beheer van hun
g bezit, om, als het te laat was, op ruwe ”wijze te worden
opgeschrikt en tot hun schade met den waren toestand in
kennis te worden gesteld.
Mijn mede-aandeelhouders voor zoover dit van ons af-
‘ hangt, een dergelijke verrassing te besparen, was het doel
C van deze beschouwingen.