HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen