HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 84

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

‘ " ' " ' ~*~··f·#==­­=»·‘Y _ »~=-···~­ ?;$·»$»·»»»«»·=~¢¤è·;=;;­-:l·;·`°~==«·-«-»K"‘°KYn»M;==;·;j ·Y nu

ï 75 _
Kantoor v/d Ofücier van Justitie. %
Lieve, lieve Zuster! e
. . O, kom tot uw armen, hulpeloozen vriend! Ik ben nu ·
onder arrest en men wil rnü niet vergunnen u te komen l
. . 7 i
z1en. Wilt gg tot mii komen, om Gods wil? Zü verlangen "
‘ l
l F l ) r W ll is Ii
. I' ,l iw ; ( ‘] Y I I _
ll ill » lil I l lil ·'
gx ` ..3; af ' .` : `_ ­ ‘ I ,
I W`? ' M -­·-L-J'! ` M l l ' i`
·¥ ` Ik "ï`ïwii`ll":' ·_~­;j . A T I E
L iee, `\, ·· r~~~ esï ll! 2,
" * 3 l x` ‘ l " ~ i®¢;‘“` ” ‘
-W 1 l ` mel ` A \\l M `
$ . ï _ , lv , lv ·:•!€•1!•, !_,·§~, Y, llluull M ""‘§l! i.iv H, g
lg , q .@>,,`,,;.,.;».i» »··· W y`! . : lr /AM/,,v
~ r 1 ll W l ' " . . n ` 2
V c `à¤` v ‘ % l· l . s · o l
W r .. l" 2 ·iii l `· l ‘r‘
‘ “
nl ·*‘" * "
j · wl «ïï?" ll ’ WZ !" ‘ i·?£!!.~lI·i'ï??§Ell"¥? '”?W'm.
=* = l ·· "lll · ‘ W! l‘¤".li ..,!x/Mv! il
‘ . ;::" r ·, »< . M., .,2. _,,, ,.·xr·u¤, e V, ,,5 t ïäïëliäï ;
= F -=·~
“ ‘ E /·§`ï‘*“qï¥..!··ï3`?`. Y .l"l`•,·ïï·!.{rv'ï
·_;E_-__‘­ ! , *_ '° M ` "· j ï`ï Tï'"”""" ’ . F T
’ · De gevangenneming van Vader Walsh. J
; !
een borg voor müne terugkomst, maar hoe kan uw wreed Q
g vervolgde vriend een borg vinden in eene vreernde stad, l
; waarheen gij alleen rnü hebt aangetrokken. O, zuster! gedenk i 1
Q ~ de liefde en goedheid, die ik u altüd bewezen heb; o, kom 2
g en laat uw armen, berouwvollen vader vrü!Ach, Gertrude,
gij hebt te wel de verraderes gespeeld! Kom mii opzoeken, _ J
E ‘ ë
I
. . n
te El. . , . V