HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 7

JPEG (Deze pagina), 729.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

voouumucum. 2
zielen en inderdaad voor ieder, die zich alleen door zgne zinnen
g ` ‘ laat leiden, en niet bestuurd en geleid wordt door den verlichten- iz
den invloed des Heiligen Geesles en de onvervulschte leer der .
,,waarheid, zooals die in Jezus gevonden wordt." A VV _
Ik gevoel bäzonder in staat, om over een dusdanig onder- U
werp te schräven, want het zwaard is diep in müne ziel gedron­ ·
gen. Weirzige menschen hebben zooveel geleden als ik; maar ik ‘
zegen nu de ,,Hand, die mij gekastyd heeft," want op geene 4
i andere wäze dan door deze beproevingen zou ik van het schuim
van het Roomsch Katholieke bügeloq/' hebben kunnen gereinigd
worden. lk ben door de lüdenspoort moeten heengaan, om uit de
slaverny te worden verlost, en nu ben ik gekomen tot de heerlü/ce
g ,,vrgheid der kinderen Gods." Zijn heiligen naam zij eeuwig eer! l
lk vertrouw, dat geschrift de goedkeuring müner lezers 1
zal wegdragen, en God geve, dat het een middel moge zyn, om h
EQ _ " "vele zielen uit de slavernü van het Romanisme en uit de levende ‘
i. graven der kloosters te verlossen, i
` ~‘
EDITH (YGORMAN. ,
. ·»,,_ ___.. ..
d äa
. H
x 1;
" . - e e e,... i v _ te ._ ee,. ef v M _ _ , A _ y,