HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 68

JPEG (Deze pagina), 910.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

Y _f _y,f_ { M in V . l _ ­. -· · . ,..«»­» ` '``
X ` i _ ­ ’ I A · V,
T~_"‘·
‘ · 59 ‘
O K nonnenkleeding voor een ander gewaad te verwisselen, en
a hij raadde mij aan, iedere week naar de biecht te gaan bij
. Rev. Xavier Schnuttgen, een Redernptorist vader, van het _
j St. Petersklooster. Ik had een onderhoud met dezen gees- ·
_) telüke, die mij een onderkomen bezorgde bij eene Fransche, wl
Katholieke familie, Willt genaamd. Vader Schnuttgen zeide
" , mij, dat ik nooit aan iemand ter wereld moest vertellen, Q
dat ik eene non was geweest, om de schande te vermijden, Q,
r die dit over de. Kerk zou brengen; hij zeide, dat ik mij _
voor eene ,,weduwe" moest laten doorgaan. Ik antwoordde
hem, dat ik dit niet doen kon, daar ik nooit aan iemand
was verbonden geweest, dan alleen aan God, en dat Hü l’
zekerlijk niet gestorven was. Toen raadde hij mij voor eene
weeze door te gaan, hetgeen ik beter doen kon, daar geen
wees ooit meer verlaten op de wereld was dan ik; en als ‘
zoodanig stelde hij mij voor aan eene dame uit Boston, die Fi
van mij onderricht wenschte te ontvangen in de Katholieke
Tien geboden, daar zij tot de Roomsch Katholieke kerk
wilde toetreden. ‘
. Q
Fi

‘ TWAALFDE HOOFDSTUK.
A ZIEK EN ALLEEN op DE WERELD. n

-·-
· Fl
_~L__ _ Drie weken, nadat ik het klooster verlaten had, werd ik -
’ op het ziekbed uitgestrekt en ik bevond mü op den rand jj
` des grafs. Müne ziekte duurde verscheidene weken en geene U;
, woorden kunnen beschrüven, hoe hopeloos verlaten en el- gi
j lendig ik mij gevoelde. Ik bad, dat ik mocht sterven; of
I dat ik het verstand mocht verliezen, en daardoor onge;
j voelig mocht worden voor de opeenhooping van leed, waar-
2 door mün leven verwoest was. Pas vijf en twintig jaren
i oud en eene diepbedroefde vluchtelinge, aan het koele me-
j delijden van eene zelfzuchtige wereld overgelaten. _lk.was jï
j ziek, en, naar ik dacht, stervende onder vreemden, zonder
Ji ir?
'X
ai,
L rr ..._. LLLL. L L rr Vïäeë