HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 20

JPEG (Deze pagina), 790.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

andere kamer, waar eene zuster bezig was de muren te .
Witten, en beval mij mijne handen in een pot ongebluschte ·
kalk te steken. Ik aarzelde een oogenblik, denkende, dat .
zij dit niet kon rneenen; ik werd echter spoedig van den
ernst van haar bevel overtuigd door den ruvven toon, Waar- .
` t
" ..,, `i"'‘'"‘'`' " ‘··» " Q V.
.· H i I . ‘ l`~··· ` ‘ I
·‘ V A ‘ j Nl "
‘ ' . M * Flä"=Y§¤2 I
- Hr LW W
` · mr . j wï dit , .
E l"j“v:j·. `I I *§‘.«,­..ii·¥‘“ïF l’,‘‘ W li ‘“‘l, li
I . J iïièmm w Mm tl N j
‘ ,‘ ‘`'i‘ *QQj" ` I`] ` ­­; i
J `A ‘ . · `ïj
V E Y] , ‘ ` M . 1
. ' X" d· ‘ Ml`*‘=‘§` I `° gw ä jj '
‘ l ‘ jl ­;
j Uitg r t I r
‘ ~ il I . j . « .
I ll iilr I «liiiliii I ~= I er ~ «
1 Im`; "‘« W ,i‘· .
I Njlj x ' `
i ‘ ” » ,
Boete doende.
1 - I
_ mede zij er op liet volgen: ,,Nu geen kuren, hoor! doe wat
l ik u zeg, of ik zal de Moeder over u spreken." Ik stak .5
, mijne handen in de ongebluschte kalk en zij hield ze daar
; eenige {seconden. Gedurende verscheidene Weken Waren ,`
è mijne handen nu in een beklagenswaardigen toestand. Het j
ë g`
1 Y
ä
I
Y ,l»__ __Y_ Y YY Y · `Y Y Y YY YYYYYY Y Y__M_Y4_Y_Y_ YY____, _____«YY Y Y Y Yg ____r_“___m _, W_fumA¤_WW_NYèä