HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 125

JPEG (Deze pagina), 771.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

* «~ .ï5¤“>,“:. o
J'- . , 4,
M? 4.,. ‘ <·
r
E "‘; ` ~;‘· ‘ o “ ‘*’»ï
' ‘ I ` ` ï* " `.’· ``>
l` '-‘‘ W ~ Van ARTHUR T. PIERSON -D.D. ‘ ‘
‘Yï‘*"~M ~ ' . __ . _ · ‘
t lj g _ Sohrxgver van: ,,Vele gewzsse Kmteelcenem", ete. E V Q.; ,.6
‘.*I«g€€.·,á [ · ’ j;{jê* ._
i ‘ ‘ E · e . . i ­ . " -« "
E ï . . De Kern van het gEva.ugel1e ,
I li; -;_' ‘· _ r Toogowud aan do nagoçlaohtouls van _ . ig Q <A_
-»*`=ï¥e¢~xr Q? "
i C. H. SPURGEON. D
. " E *1 PRIJS f’lL60, geb. f’l.95. · §·{·"
· _.¤» : ‘ , 1 _ ‘ s g
D OF E l j
" E Het gohmm om voor God te werken. E » e
._ ï’;'Q§»y‘Y U _ Paus in keurig omslag f0.35. A
l DE VOLMAAKTE VREDE GODS. .
r ­ ­ Prüs in keurig omslag f 0.35. 1
' ' F Bovenstaande drie werkjes van dezen bekenden en be- .
1 ' ' .
Y r ` gaafden schrijver, zijn fraai uitgevoerd en zeer lezenswaard. _
o t ` . Bij alla 'l<:>ca1:J:>.a,:r.‘:.<5l.ala.:r:a:¤. varkxij gbaax-
{ .~·_`-4 . E v
4 D ‘ b E A dit te ’ t ' r t­ · J ,A,. `
”“~· ` » ‘ ‘ · · J . ‘ . ·· r ` ‘ '.->‘ ; `, li ‘ V `,‘· V Z'? .1;;, ·`i- T5? ,<‘i Cf;
‘ y iq . e V ·.g ·, e ·t`.
l..i' g F;:~"¥~‘ï è- ic Z c D ts ·’ ¤ .‘e.rt i T
inïr;.ïL..¤;mg;.;;<«;2 *`"‘ F ”‘Cä.o“ `*’= "