HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 111

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

102 V
Miss O’Gorman werd door de menigteingesloten, maar werd
gedeeltelük beschermd door eene lijfwacht, bestaande uit ‘
studenten van het Drew seminarium.
Het paard, dat voor het rijtuig gespannen was, verschrikte
' en ging op hol en met veel moeite geliikte het Miss O’Gor­
man en den heer Parsons, om in het rijtuig te komen.
· ~
` I r t ` ,, Y`-§ïTï [ ·
iii ·‘i`j [lijm e .
'`'‘ ‘.`“ ··’' ' " ~ Xl
3 I," WI ` ‘ E
i Iyl Nl " , ;`“._` `
= j , |'lzY*;l;· Ik ij, > · "iiii ,k®\
· • = ·l~+’¢~< QtW"¤
° ·mIm4'i ° l `i‘ êè niv Y "
ë ‘ jl I 11 ‘ ` II ·,'* · gfx .
rr iii i “ ‘““ ·i
Il i ~,_ l hl" t _ Z \ _ ` k rl vi '· /
( ·‘ {J '§ ` `W I
­. j• _ > d / .«
i ­·rli§iï|ii¥ 9 " wilt; .. ëw ,
· ïië‘“F'#«·· ~« =" u r lil ,
i‘·~./ , U. i 1: E · ik .
~~ï111ii· ` Wzl {lil . " dus "> j i
ir·il·|{X ` ag iii i i I or i ï. V
..,l·l ez"! f.·,»"" · ­ \ J /(ï
E l ‘ 1 ` Jij li Ag,
5 {EH :1.1., l V . (gr:

= 2 i. ’ çiwlii W S r.
= iii; . $ ·i‘· If r
· ` `°Y ‘r~ ··" ‘ ‘ `~ ',"·W `\ \`i§‘F K iv
»H··~. § l2i5Fl"lï:ïr.rii· ‘ ` . ki v ii«ii ‘ as? i
Moordaanslag op Moj. O’Gorman.
Juist toen Miss O’Gorman er in stapte, werd err een pis-
toolschot op haar gelost, maar gelukkig miste het en het
rijtuig reed vlug naar de pastorie, door beide partüen ge-
volgd, de Roomsoh Katholieken, waaronder eenegroote
menigte vrouwen, en de studenten en anderen, die Miss
O’_Gorman’s vrienden waren. Aan het huis gekomen, zag