HomeDe grenzen der heelkundePagina 7

JPEG (Deze pagina), 930.22 KB

TIFF (Deze pagina), 8.61 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

­··*··~··­ ~# ~­~ .,...6- mt · · -»«­.z­­r-­­-e·»­•··¤~­­-=··-­v¤v·r~­·~­»~«¤;>·v.w-­·~ ~
l 1
M E
l
3 r 1
á
l
l
, EDEL ACHTBARE HEEREN ,
· ä
1 BURGEMEESTER, WETHOUDERS EN LEDEN VAN DEN RAAD DEZER STAD;
EDEL GROOT ACHTEAEE ·HEEREN,
CURATOREN DEZEB. UNIVERSITEIT;
HOOGGELEERDE HEEREN, J
PROFESSOREN , ZEER GEACHTE AMBTGENOOTEN E
WELEDELE ZEER GELEERDE HEEREN, I
l
LECTOREN EN PRIVAAT-DOCENTEN AAN DEZE UNIVERSITEIT EN DOCTOREN _
IN DE ONDERSCHEIDENE WETENSGHAPPEN;
WELEDELE HEEREN,
l ` STUDENTEN nEzEE UNIVERSITEIT;
· EN VOORTS GIJ ALLEN , DIE DEZE SAMENKOMST MET UWE TEGENWOORDIG I
HEID VEREERT; l
7
`
ï Zeer Geachte Toehoordersl · ‘
l
l Sinds met goed gevolg hersenaboessen geopend, gezwellen l
5 van uit de hersenzelfstandigheid verwijderd werden, sinds
l . . . .
‘ uitgebreide verlammingen door blootlegging van het rugge-
‘ , merg tot genezing kwamen, sinds de behandeling van ziekten
iv der meest verborgene buikingewanden in de héélkundige
`{ leerboeken besproken wordt, sinds meermalen het hartezakje .
tot nut van den lijder werd ingesneden, sinds zelfs aan eene
ll >
ä E
E . r . E E . er E __,, a ,, ,, de sro,