HomeDe grenzen der heelkundePagina 38

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.72 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

,;, _ W,_,,,,,,,,...,___,,,,,r,,,Q,,,,_;,_g,.,,;...&.,,”,,., .. . . . .. . ...;.;,...­· -V · ‘
i/(
. i - gl
ee
t kennen en nu en dan op den langen weg terugwijst, die
‘ moest worden afgelegd, voordat onze kennis haar tegenwoordige
ä hoogte kon bereiken. Hierdoor zal de noodzakelijkheid van
d _ eigen boekenstudie worden aangetoond, de degelijkheid der
handboeken worden gewaardeerd, van de onwaarschijnlijkheid
eener. plotselinge omwenteling en de onzekerheid van elk
d nieuw middel gemakkelijk worden overtuigd. ·
_ Zonder bezwaar zal de klinische heelkunde haar fragmen­ n ‘
tarisch karakter aan den leerling mogen vertoonen, moet zij
het zelfs doen, omdat ook daarin het eigenaardige der degelijke ,
, prakt.ijk, waartoe de opleiding moet voeren, gelegen is. Krijgt I I
de leerling daarvan een goed begrip, de verantwoordelijkheid,
ä die hij op zich gaat nemen, zal hem des te zwaarder wegen.
· De gelegenheid, hem aan de academie geschonken om
{ oogen en handen op onderzoek te oefenen, zal hem bij pr
_ de gedachte aan die verantwoordelijkheid altijd te gering
schijnen; de noodzakelijkheid om zich op het verleenen der
{ eerste hulp in spoedeischende gevallen af te richten zal hij t
diep beseffen. ‘
Op deze wij ze voorbereid, zal hij de groote zelfstandigheid van
zijn aanstaand beroep met meer weêrstandsvermogen dragen.
Met vertrouwen zal hem de uitoefening der heelkunde als
( »arts" kunnen worden toevertrouwd. Zelfkennis toch zal hem in H
staat stellen de ontwikkeling van den min of meer speciaal { ‘
heelkundige te waardeeren. Diens meerdere oefening, waartoe
_ door een minstens tweejarig assistentschap den grond werd
áà ` · w
ë
in .
i . .. .... . , . ,. N ....