HomeDe grenzen der heelkundePagina 36

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.69 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

/E/gr Y _, , , , , , , l. ,.,, ..,._.,...... . ‘^""""""ïï>­""7'

34
, Wil men uit de specieele chirurgie slechts capita selecta -
behandelen, dan zal men zeker goed doen ook deze aan het ii
klinisch onderwijs te doen aansluiten. De belangstelling zal
daardoor worden verhoogd, des te duidelijker zal, tegelijk
met de waarde van een nauwkeurig onderzoek en met de è
noodzakelijkheid der praktische handeling, het gewicht der .
‘ meer theoretische beschouwing uitkomen. Dit eerst is kliniek, " ·
in tegenstelling van eene chirurgische visite, waar slechts de ’
V praktijk wordt betracht. V
Alleen dan, wanneer men het gewenscht acht al de chir-
urgische ziekten de eene voor, de andere na te bespreken,
de specieele chirurgie zoo onsamenhangend als ze is, toch
. achtereenvolgens in al hare verschillende onderdeelen te door- v
loopen, dan zullen afzonderlijke lesuren daarvoor wel niet ,
kunnen worden gemist. Maar naar mijne meening is dit
niet gewenscht. De specieele heelkunde is daartoe veel te
l omvangrijk.
C Uit tijdsgebrek zou het college in specieele chirurgie slechts Y
een der vele goede handboeken -- of een mengsel uit meer- ` w
dere ­- kunnen refereeren. De aanzienlijke bekorting zou
noodzakelijk tot een dorre opsomming voeren. _ E
Schenkt men aan het aldus medegedeelde later op het
, examen een bizondere aandacht, dan zal men misschien
worden aangehoord, de studie van het veel grootere hand-
. boek is dan overtollig, de gemakzucht van enkele leerlingen
_ zal dit college misschien nog doen prijzen. ·
s
l é
il l
lt r .