HomeDe grenzen der heelkundePagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

l ¤
33
bezoek, waarin zich over ’t algemeen kliniek en polikliniek
· ­· vi mogen verheugen. Bovendien worden de theoretische lessen,
door te haren opzichte de vacanties zooveel mogelijk te ver-
grooten, niet zeldzaam nog heel wat ingekort.
En hoe kan het ook anders, dan dat, waar naast den i
klinikus nagenoeg hetzelfde onderwerp door den patholoog-
t anatoom wordt gegeven, de studenten bij dezen den ruimeren
blik, de diepere overtuiging en de. grootere zeggingskracht
waardeeren, maar de collegezalen over theoretische heelkunde
leegloopen, waar slechts boekenkennis over een hulpweten- _
~ schap wordt verwerkt, geen zelfstandige beoefening plaats
vindt. u
uw Zoodra men immers de theoretische heelkunde van de i
algemeene pathologie en van de pathologische histologie ont-
yi doet, zal_ wat overschiet, chloroformnarkose, antiseptis, en
eenige andere dergelijke geheel op zich zelf staande onder-
, V werpen wel moeielijk voldoende stof voor een afzonderlijk
‘ college opleveren, daarentegen gevoegelijk in de eerste kli-
V, ik ~ nische lesuren kunnen besproken worden.
Eene theoretische uiteenzetting van de verschillende wijzen, i
h waarop de hand het mes kan voeren, een opsomming van
i de verschillende instrumenten, die in de heelkunde gebruikt i
_ worden, een bespreking hoe een verband kan worden aan-
gelegd en waarvoor het zooal kan dienen, zal men toch
{ voorzeker liever niet als theorie., maar beter in de praktijk
onderwijzen. i
2 3
l
{
l “
l
· _ l
. al _ d Y Y V f f f ff Y 1