HomeDe grenzen der heelkundePagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

a s...,..l.`.,,i,,^ ai ge T; V Z rl; ··~~ ·;??_,_:,s:­ .1,.;-1;«?iê-Eï,,‘a;;?€,,iTg1,,f;ï.,,_.ï L __,w.~_<.R-._ï.Tï,;.;¤,:T;./.;,c \
4 l
31
I .Dat die noodzakelijkheid slechts van lieverlede tot erken-
" ' _ ning kwam, leert ons de geschiedenis der Weener Hooge-
school, waar reeds in 1776 een gasthuis aan het onderwijs
der wonddrlsen was dienstbaar gemaakt, maar eerst in 1842
een Universiteitskliniek, uitsluitend voor de aanstaande
doctoren bestemd, werd toegestaan. _
De traagheid, waarmede het klinisch onderwijs op den
voorgrond trad, was zeker voor een deel afhankelijk daarvan , p
dat dit slechts kon geschieden door inkorting van den tijd,
aan theoretische heelkunde besteed. Waar sinds lange .
Z eeuwen de academische heelkunde uit voordrachten bestond,
· was tijd noodig om aan de nieuwe verhoudingen te 1
· gewennen. l
Bovendien, eerst toen de algemeene pathologie van heel-
Q ~ en geneeskunde onafhankelijk door den patholoog-anatoom
il zelfstandig onderwezen werd, kon de theoretische heel-
`Z kunde worden gemist. `Vóór dien was immers naast de
ijf theoretische geneeskunde, waarbij slechts de afwijkingen der
. inwendige organen besproken werden, waarbij dus bijv. de
ettering, omdat ze inwendig betrekkelijk zelden gevonden "
wordt, slechts zeer kort werd vermeld, eene theoretische ,
lt heelkunde onmisbaar om bijv. de meer heftige ontstekingen «
t, toe te lichten, die aan de oppervlakte des lichaams zoo veel-
nl l ' ­I vuldig tot verettering voeren. l
ë Eerst met de volledige erkenning van het gewicht van het 1 p
Z klinisch cnderwvjs eenerzijds en van de zelfstandigheid der 1
t ‘
t l
ll
Q4 s
gl . .