HomeDe grenzen der heelkundePagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.67 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

*1% ..1 t _
26 T
j 4 slotte met bijna mathematische nauwkeurigheid te kunnen
i worden verklaard en daarmede - de wijze waarop het Jr
ongeluk geschiedde gegeven - tot in zijne bizonderheden als 1
. het ware te kunnen worden voorspeld. j ‘
gi D_it alles is bijv. geheel van toepassing op de spiraalbreuk,
die door cnnnv en cossntm in de jaren 1854 en 1855 voor
« ‘ het eerst vermeld, later zoo in 1873 met de meeste nauw-
keurigheid door GOSSELIN beschreven en afgebeeld, aan dezen
f` toen nog de opmerking ontlokte: »’t is een merkwaardige en
onbegrijpelijke zaak ­ die onregelmatige en ingewikkelde
fractuurlijn , welke, zonder dat van verbrij zeling sprake is, zoo’n i
dik been als het scheenbeen in zijne geheele lengte rondloopt." p h
Door KocH en HHLENE nog in hetzelfde jaar als gevolg
eener draaiende kracht verklaard, onderwierpen MESSEREP. en
zoo ook BRUNS haar later aan hernieuwde onderzoekingen,
waarbij werd aangetoond hoe op geene wijze zoo gemakkelijk
bijv. het bovenbeen gebroken wordt, als door met het recht-
hoekig gebogen onderbeen dit om te wringen. Een typische lj
spiraalbreuk is daarvan dan altijd het gevolg.
j Op gelijksoortige wijze werd door BRUNS onderzocht, hoe
{ het been bij krachtige doorbuiging breekt.
Maar liever dan hierover uit te wijden, wil ik u een der j
A andere wegen aanwijzen, waarin de klinische heelkunde bij
het doorgronden der beenziekten voorging, hoe namelijk
d onder den invloed der klinische wetenschap onze begrippen _ ä
over ldeenversterving geheel en al werden gewijzigd.
W L i...i.n,n..~..-.,____..,..z- ,,.. , . .. ..... . J