HomeDe grenzen der heelkundePagina 24

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.68 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

4 ï’
22
. · l
. ` de methode van voiv KERN om door volkomen vrije toetreding
i der lucht de rotting te voorkomen, door het goed gevolg
aangemoedigd, steeds meer toepaste. L1srER’s methode bleek ­ ­ `
ll de beste en werd tot op heden voortdurend vereenvoudigd
g en verbeterd. Maar , terwijl de praktische resultaten aan
lj de theorie recht deden wedervaren, scheen de theorie den I
toets van een nauwgezet onderzoek niet te kunnen onder-
j staan. Op wonden, die onder het antiseptische verband
A zonder eenige ontsteking genazen, werden meermalen groote
hoeveelheden bacteriën aangetroffen. Waren daarvan dan
slechts enkele soorten voor den mensch te vreezen? Ook
werd het oude vraagpunt, waaraan de koorts bij wonden ‘
moest worden toegeschreven, in de aseptische wondkoorts -
de koorts, die zich bij volkomen ongestoorde wond- lj
genezing vertoont ­- op nieuw aan de orde gesteld. Doch Q
genoeg om u te herinneren, dat de klinici zelfstandig op A
wetenschappelijke wijze bleven baanbreken en dat de groote Q
ontdekkingen der latere jaren meer door wetenschappelijk {
klinisch onderzoek dan door toeval verkregen werden. l
I Een tweede voorbeeld geeft ons aanleiding de verschillende
lotswisselingen der theoretische en der klinische heelkunde K I
voet voor voet te volgen. t et
Beenbreuken zijn ten allen tijde veelvuldig voorgekomen.
De noodzakelijkheid eener behandeling was wel steeds aan
een ieder, die het omgebogen been aanzag, over duidelijk.
_ Kreupelen met slecht genezen beenbreuken zijn gedurende
i
ä
I