HomeDe grenzen der heelkundePagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 8.78 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

20 l
i ‘ beeld, welks onsamenhangende verschijnselen voorheen slechts
door een vage -· hypothese verbonden waren, tot volkomen ’"
i klaarheid gebracht, door processen die in de diepte des
lichaams werden afgespeeld, als verbindende schakels te doen
à kennen. l
l Vertoonden zich bij een slecht genezende wond nabloedin-
i gen, werd de lijder door koude rillingen overvallen, kwamen
daarbij over het geheele lichaam verspreid abcessen tot l
ontwikkeling, dan mocht de geneesheer van een openstaan ,
van vaten en daardoor van eene opzuiging van etter in het
bloed spreken, meer dan een flauw vermoeden, dat iets
zeer bizonders plaats vond, had hij daarbij voorzeker niet.
Eerst sinds de pathologische anatomie aantoonde, dat de- t,
zelfde kwaadaardige ontsteking, waardoor de oppervlakte der
_ wond een slechte etter afzondert, zich ook meer in de diepte i
doet gelden, hoe de vaatwanden aldaar worden aangetast ·
en dien ten gevolge het bloed in de vaten stolt, hoe verder _ V,
de aldus gevormde stremsels onder den invloed dierzelfde
a kwaadaardige ontsteking in verweeking overgaan - eerst
toen was het duidelijk, hoe tegelijk dat onder verweeking
der arterieafsluiting de wond op nieuw gaat bloeden, óók
gevaar dreigt, dat vuile stoffen, op dezelfde wijze in de
venae ontstaan, zich in het verdere bloed zullen versprei-
den. Dierproeven leerden ten slotte, hoe etterpropjes in het A
bloed ingebracht door het geheele lichaam worden verspreid, U
. in kleine bloedvaten blijven hangen en daar op nieuw tot nl
l
, lrlrrllr A ’ l er