HomeDe grenzen der heelkundePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.73 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

L .
l ‘ 15 ­
` · u tigste verschijnselen zoo goed als geheel onbekend. Zoo ·
vinden wij in HEISTEPJS leerboek, dat in 1718 uitgegeven,
" zijn tijd vooruitloopende gedurende de geheele achttiende
eeuw zich als het meest gebruikte leerboek wist te hand-
' · haven, dat in 1838 zelfs nog als het officiëele collegeboek in t
Q Weenen vermeld stond, onder het hoofdstuk »gezwellen" u
den kanker als koud - en het abces als heet gezwel naast u,
elkander geplaatst. Terwijl de ziektekennis dermate gebrekkig n '
l was, moest men bij de behandeling wel telkens op het l l
1 meest onverwacht de ernstigste ongevallen ontmoeten. Zoo ç l
wordt het geheel verklaarbaar, hoe zelfs de barbier zich met
I het eenvoudig verbinden van wonden gaarne tevreden stelde l
` . A en het opereeren aan den gewetenloozen marktschreeuwer
h overliet, die meermalen met evenveel liefde de breuken
wegsneed als de oogstaar uitpikte. Zoo kunnen wij ons
voorstellen, hoe de beroemde ALBERT voiv HALLER, na
E ' zeventien jaren lang mede de heelkunde te hebben onder-
_‘ wezen, kon verklaren, dat hij uit vrees van te schaden lj
h - p al dien tijd geen zieke met het mes had aangeraakt. ‘
h _ ‘ Dat in dezen toestand van theoretische zijde geen verbe­
tering te wachten was, is duidelijk. Slechts nauwkeurig
* waarnemen, het vergaderen van meer kennis over heel-
kundige gebreken kon van lieverlede inzicht in het wezen
der ziekten verschaffen en zoodoende de theoretische heelkunde jj
_ hoven een bloot opsommen van de meest onsamenhangende Z
ïp Z zaken verheffen.
glf ,