HomeExamen-dressuurPagina 5

JPEG (Deze pagina), 838.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

;«,,i . 1- , _ . . l. .- , . .. :- . M. -. Y . ·» z -i ‘"i·1*"‘. " 'i‘ Y '”;'=3 > '”Y` . .. .1 :’ï" --, `
e _ [
i _ ` · ii
t , ‘ I
C ```` Q `````` iiE{"§èiäè&§è£i䣧{jX"äèïáïèäi"äiiè"`àëH{i䧑Q ````` é L , v
, - ’t zü verre van mij, het ongebruikt te willen J
' laten, doch er moet niets in geborgen Worden,
_ >­»­ W ` dat in de lade van het oordeel thuis behoort.
i J. C. J. KEMPEES.
J · Voowede 1:. Cüferkunst, 2e deel. i
` r- In November 1875 liet ik het eerste vel afdrukken van een i
5 werk, dat bestemd Was, om ons volk op te wekken tot na- g
j denken over de wijze, waarop het aankomend geslacht wordt J
J opgevoed of niebopgevoedl
E Velen hebben het gelezen en geprezen, velen hebben het
f _ bestreden , omdat het een arbeid van hen vroeg, dien zü *
' ‘ e J ·· j niet genegen waren te verrichten.
Thans is de nood op ’t hoogst gestegen! i
" _,_. De toestand, die in 1857 en 1862 dringend verbetering
A ” eischte en die de wet op het Middelb. Onderwüs noodzakelijk e
ä maakte, keert langzamerhand terug.
·
2 i