HomeExamen-dressuurPagina 36

JPEG (Deze pagina), 944.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

L _1 · ‘ ·
,.‘ 1 W·‘ ~’ L gl T ` ·`· `’'4 e
«« < J` ­ X , :`­ . hv f _' >­4;’:;` 12/{ {A _.i _ 'ig ,!. _` "· {__` > · fr fz l vl AF-/lr ` ,4­`y l
. _ e V de Uitgeversedezes is mede uitgegeven en 4bü’ `JY al ‘l”` - g
_` a11e Boekhzmdelàreu ter inzage te l·bek0u1euL:' ` 4
_ ‘, V . .-, > , ~ V 4A ~ . _‘ j <
VAN SLAAF ’ 'I'llT V [lRS'I'
je` e ,` e +ï*%%%**‘F»;¥<ee ïïê
· e ‘ «HISTORISCH ROMANTISGHE ASGHETSP /
e = , eg ,,GESCHIEDENIS VAN |J_P;;VA ` N
V V` x ¥ H -- F ` ly 4 . «'· ~» T ' e ‘ A` 4 n ' A»A,
.' W '_ _ . Y « , ` ~ , ,:500R _w ‘ ' ­ e V I i
I; i; ·M‘E“l.ATI V AII..IAyV A. ­ ~ »·.· ·"‘
., e = ·` “ eeppgeamgenm W; J. Hi 0F`D·IJNK. ’ ‘ ^ `
T? e , `e Q { ~++-%xa»-+-~ · eb ` I ïegn » [ "
I; _«­ 2'Deeïei1‘royaal8° ¤p zv#aeïäpa­pïer­ ~ d»A’ e V``l
· ~ ”eee e ’ e e 1»;·uSrs.so. X e «
” ,. , ‘ e .. e ‘ » ‘e‘’
» ‘ ' ee e X ’eW Y L ïT‘ * e ee < e ·
. V ` ~· e ‘~ g · e e°'· ff *;>QY ,j]"1 '. ‘ e .‘
ll ·,,e " V V de ¢·`, " I `V . @ V Q e Qi ‘` ïï· "_`` / «‘ T e ` ·
ef; eV·` ~. x .4 ··e’ S?,ï;·SïYYïï;°i"iï; ?ïX "‘’‘ ·ï? Y? Q