HomeExamen-dressuurPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

·‘ 4 " ‘ i · . ‘ i
{ r
{ ` kostscholen, waar men voor de examens voorbereidde, en dat · é·‘ _
_? aan de H.B. waar het programma en de_ wet M.O. er wel heel
‘ _ bar uitzien, maar waar de wet cum gmno salis wordt opgevat! ` {
` Binnen de grenzen der wet heeft men het gewichti ste het · dj
g j ­
zwaarst laten wegen en beperkt, waar dit noodig was. ,
_ l Dat de lessen en het huiswerk veelal in de les zelve vooraf _ · ‘_
worden voorbereid en behandeld, dat er eene regelmatige i
afwisseling is, dat het huiswerk veelal regelmatig over alle f
dagen verdeeld is, dat gewoonlijk met het examen, maar
S ` veeleer de mate van kennis gedurende den loop des jaars en J
g vooral bü de laatste repetitie gebleken, den overgang der leer-
l [ lingen bepaalt, dat alles mag wel ten bewijze strekken, dat 3
. de HB. met het pompsysteem gebroken heeft.
K De HB. hebben een algemeen bekend programma, de · _
‘ examens zijn openbaar, en zonder in doodende uniformiteit te Y
` , vervallen is er zóo veel eenheid in het onderwijs aan de ver- ­- I `
Y schillende scholen, dat in vele gemeenten de leerlingen zonder ·
examen worden toegelaten tot de klasse, waarin ze zaten. `
··i’v‘ t~ g
, Wanneer overal het Engelsch begon in de 2e en de Schei­ ~
kunde in de 4e klasse, zou er alleen voor historie nog hier
" _il en, daar wat te wüzigen vallen, en de beurzen der ouders
zoowel als de hersens der leerlingen zouden er wel bü varen, n
wanneer de Staat bepaalde, dat de leerlingen uit de 3e, de _ _ . ·
` 4e, de 5e klasse zonder examen in aanmerking kwamen voor ~
gi verschillende takken van dienst, waarvoor eene verschillende
mate van kennis gevorderd wordt. n '
. De kostscholen zouden dan nog dienst kunnen doen voor J
s achterlüke of onwillige leerlingen, die ongeschikt zijn voor een '
ij vrijer opgevat onderricht gelük dat met talrijke en aantrek­ - '
E . A _
“..,,. j s . , j . - ë r ‘