HomeExamen-dressuurPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

==· iv '‘=~·
c 17 r -
­ gelxük ware eenige stellen volmaakte examinatoren te vinden,
· dan nog zouden de examens niet uitwerken, wat ze moesten l _
`I . ` uitwerken, dan nog zouden ze geen lust voor de studie
· · geven, geen algemeene ontwikkeling bevorderen en zouden
à ze zeer zeker een groot aantal hoogst bruikbare werkkrachten
i h voor de maatschappij doen verloren gaan. Het is niet de
h, , _ lust voor een of ander studievak, maar wel de treurige ,
p bittere , harde noodzakelükheid, die honderden naar hunne 4 1
boeken drijft -­ het is met die nachtmerrie bezwaard, dat ze - ' `
· voortdroomen - gü begrijpt hoe! .
K K Lust und Lieb’ zu einem Ding i i i
Macht alle Mühe und Arbeit gering. 4
­ Maar de dwang maakt ’t steeds erger en de meest voor- ·
l · e _ komende examen­studie is eene vooroefening in de kunst van i
examen doen, eene aanwending van alle middelen, die kunnen V . ­, Q
dienstig zün om anderen in den waan te brengen, dat men _ __ j
­ "" ·,,züne zaken weet." Met onverholen tegenzin wordt deze droge ‘
· studie aangevat, dat vervelend vak beoefend, die onuitstaan­ ' ‘
‘ j bare wetenschap bestudeerd -- alleen voor ’t examen. En W j
menigeen zou ongetwüfeld in een half dozijn vakken flinke l
,, V ` vorderingen maken en zoodoende een bruikbaar mensch worden,
p I h als hü niet teruggehouden werd door de gebiedende no0dza­ ‘ ii
' A kelükheid, zich ook in een half dozijn andere vakken te .
. oefenen, waarin hü geen lust heeft; indien de vakken, waarvan . · x
` hü nooit eenig gebruik zal maken en die hem niet nuttig kunnen i
l zün, omdat ze hem geheel koud laten en die hij dus alleen-
als lasten beschouwt, hem daartoe den tijd niet benamen.
. 2 'X