HomeExamen-dressuurPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

j c 9 t E
l n. Daarover en over de examens volge hier, wat op bladz. ‘ i _
_ 9227 en volgg. voorkomt van mün ,,`St0f voor Karnerdebatten",
M . r later verschenen onder den titel ,,Hoe men can kinderen ge- A u
s luklcige menschen maakt" (een zeer vrüe bewerking van Noiniáfs ·
_ Paedagogisches Slsizzenbucli), waarvan de firma Blom en ,·
_, 4 ' i · Olivierse te Culemborg tegenwoordig eigenaar is. ­
V Levendig herinner ik me uit müne schooljaren en uit later ­ T
{ tüd de ware Derby, de echte onvervalschte drills en trainings ,
met den wedloop aan het einde, in de examens ,,ooor Breda , · D ‘ V
4 Delft en ’t­Nieuwediep;" Daar begon dan in de maand Maart ·
"*‘ of April, juist als het weer wordt om ’s avonds tusschen halfzes · gj
en acht uur niels te doen, dan lucht te happen en te küken Q
· naar de jonge blaadjes en wat er bühoort - in dien tijd be- ` ._ ·
gon dan de patiënt om vijf uur op te staan, om later zelfs om ‘; Z _
« ‘ Vier uur zijn leger te verlaten. Dan moesten Kenipees, Bos- _i `
j r scha , Mulder, Van Heusden, De Hollander , Weifenbach, - f
; i Kuyper en Baudel dienst doen. Dat was een repeteeren zon- , |
i D der einde - elke vüf minuten werd gebruikt en ’s avonds om ‘i
a _ -‘?~ i halfelf of elf uur lei men het moede hoofd ter ruste. Daar C
` ' waren drillings van 7-8 van 9-12 van 1-4 van 5-7 van _ i ,_
i 8-10 .... Nog eens al de opstellen gemaakt, die in de laatste 4 i
i jaren opgegeven waren, noch eens de geschiedenis der Israë­ t. j
ni _ lieten gerepeteerd, met die lange noot van Herodes, en de H i j
g aardrükskunde van Duitschland en nagezien waar ,,Kniphau­ FE
sen" lag en ,,’t kanaal van Piombino" en geprobeerd of men ll j
D wel zeggen kon ,,kaap Severowotchtotchnoi" en ,,Ei­akana­ · s ` «
. 4 mauwi" en ,,Tawai-punamu" ') en dan de bewüzen van die H ;.
l) Eigenlijk: Te­lka­a­Mavi en Te­Wahi­Punamu. t ii
‘ . l
. . t i z
4 » ä. l