HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 36

JPEG (Deze pagina), 695.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

ü Biy de Uitgevers dezes is mede versc/ze»ze1t.·
L E I D D R. A A D
bij de beoefening ·
VAN HET
NEDERLANl)ö<`HE HANDELSREGHT,
DOOR
Mr. W. L. P. A. MOLENGRAAFF,
Hoegleeraar te Utrecht.
Eerste stuk. - Prijs f 1.225.
Compleet in 5 stukken.
V E R K L A R l N G
VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK,
DOOR
Mr. N. K. F. LAND,
Hoogleeraar te Groningen.
Eerste deel. -- Prijs f 7.90. _
Compleet in 3 deelen. e
B IJ ID A. G- E N
TOT DE
Nederlzmdsche
RECHTSGESCHlEl)ENIS,
DOOR
Mr. S. J. FOUKEMA ANDREAE, n
Hoogleeraar te Leiden.
1¤ en Qe Bundel. - Prijs per Bundel f 2.50. '
STUDIEN «
OP HET GEBIED VAN
j RECHT EN STAAT
[ (1858-1888) ,
DOOR
Mr. T. M. C. ASSER,
Hoogleeruar te Amsterdam. lj
‘ Prijs f 6.75.