HomeIets over de marinePagina 26

JPEG (Deze pagina), 637.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

‘ I
‘ I
I
Door W. P. VAN STOCKUM & ZOON te ’s Gravenhage
. · · is uitgegeven: {
REOHTSPLEGING VAN DE LANDMAGT EN ORlMI­
NEEL WETBOEK EN REGLEMENT VAN KRIJ GS-
i TUCHT VOOR HET KRIJGSVOLK TE LANDE, ge- I
wijzigd overeenkomstig de wet van 14 Nov. 1879, Staatsblad ,
191 en 192, nader gewijzigd bij de wet van 15 April 1886,
' Staatsblad no 64, met biivoeging van eenige wetten op het
militair strafregt betrekking hebbende, mede gewijzigd tot I
op heden door Mr. R. W. D. IIEYLIGERS. Tweede druk. In ·
linnen gebonden ........... f 1.75
·" I
SCHETSEN UIT DEN ATJEH­OORLOG door J. P. SCHOE­
MAKER, 1¤ luitenant der Infanterie `t N. I. leger. Derde
druk ............... 0.75
HET MERKWAARDIG BELEG VAN OSTENDE, 5 Juli "
1601-22 September 1604 door Jhr. C. A. vAN SYPESTEYN. I
' Met een kaart ............ f 1.50
TELOK SEMAWE, de beste haven op Atjeh°s Noordkust I
benevens eenige voorafgaande beschouwingen door Jhr. J. H. I
P. von SCHMIDT AUF AL'rnNs·rAo·r, gep. kapitein ter zee.
Met een schetskaartje .......... f 0.50
DE PROVINCIE SURINAME door F. L. Gnmnmne, gepens.
Vice-admiraal ............ f 0.80

E
I
I