HomeIets over de marinePagina 23

JPEG (Deze pagina), 500.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

c ya
. 21 "
•€· uitkomsten zijn verkregen, dank zij de toewijding der officieren
cl . . . .
, en de goede militaire eigenschappen van ons volk, nu de eene
j minister den ander opvolgde en gedwongen was in den toestand ,
j te berusten zooals hij dien vond bij zijne komst aan het bestuur,
Q nu is het ware besef verdwenen van het onvoldoende van den i
¥ toestand van ons marine­personeel, van het gemis aan eenige
organisatie, en aan voldoende voorbereiding. Niet het materieel
l volgens een stelselloos stelsel uitgebreid, maar organisatie van
{ het personeel en aanvulling daarvan is de eerste eisoh.
i E
n ‘ r l
E ’s­GnAvnn11AGn, October 1889. "
à
s e i
. A 4
-4
• i
l
l
'?
l
i
{ .