HomeIets over de marinePagina 12

JPEG (Deze pagina), 723.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

‘ ­ , W ?**~ . . _ . .- .,..1, -.1,..,
I ` [1
I
I
· I
I

10 ‘
. het groote schip schade beloopen, misschien niet meer kunnen i
inanoeuvreeren, maar zinken zal het waarschijnlijk 11iet, daar- I
voor is door cellenverdeeling van de inwendige ruimte gezorgd.
De illusiën omtrent de torpedobooten beginnen te verbleeken,
Duitschland verwerpt ze, Frankrijk behoudt ze voor bewakings-
dienst, maar overal bouwt men groote schepen. I
.i.._. N
Zooals de zaken thans staan met betrekking tot het personeel I
zi_jn zij eenigszins bemoedigender; er is beterschap. Toch is het I
ook nu nog onmogelijk in oorlogstijd onze vloot v. b. v. met
een volledig en bekwaam personeel te bemannen. De mogelijk-
· heid dat zulks ter eeniger tijd zal kunnen geschieden is nog
problematiek: dat wij ooit in staat zullen zijn het personeel
te onderhouden van eene vloot, als thans begeerd wordt, moet I
worden ontkend. De volgende beschouwingen gelden dan ook het I
bestaande materieel.
De helft der bemanning bestaat uit miliciens, waarvan -
j gezegd kan worden dat zij een uitmuntenden goeden wil be-
p zitten, zich binnen een paar dagen aan boord thuis zouden
gevoelen en als het vrede ware en dus aan hunne opleiding '
I alléén alle zorg kon worden besteed, binnen GBIIC maand zeer J
bruikbaar zouden zijn. Die ti_jd zal evenwel ontbreken. ‘
De wederhelft bestaat onder anderen uit:
232 zeeoiiicieren. het in vooruitzicht zijnde verbeterde
stelsel zullen daarvan geplaatst zijn op in dienst blijvende
schepen v. b. v. 18 en gedurende de vier zomermanden nog 17 , *
verder bij den torpedodienst 22. Voorbereiding tot de eigenlijke
_ oorlogstaak ontvangen dus 57 of nog geen vierde gedeelte.
I Het overige if gedeelte wordt ten deele geëmploieerd aan wal,
. A
I
I