HomeIets over de marinePagina 11

JPEG (Deze pagina), 788.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

_,.-, _.,. ‘.,. ;.,... ,ee...;...,.;,,,._,;_ir . g; `,.. ,.-..Q _.,.,,.. ``'.,
9 l
. F zelfde toewijding moet bezitten en aan den dag leggen, een
j pu11t echter waarover het beter is niet uit te wijden. p l
De automobiele torpedo geeft niet veel beter kansen. Op .
bepaalden afstand wordt de mijn afgeschoten, niet te ver 11a-
tuurlijk , maar ook niet te dichtbij omdat de torpedo anders A
onder den vijand door duikt. Maar zelfs op den gunstigsten
x afstand afgezonden blijft de automobiele torpedo een projectie]
j met geringe snelheid, zich bewegende door eene sterk weder- _
stand biedende middenstof, gericht op een bewegend doel en
F die dit doel onder geen te kleinen hoek mag treffen daarhet i
` anders niet springt. n
Onder den wal opgesteld, als het gevecht eenigen tijd heeft
geduurd, de kruitdamp blijft hangen, dan kan de torpedoboot i
optreden ; in volle zee en alléén niet. In volle zee ook daarom niet te
~·•l* omdat na eene eenigszins gerekte tocht de voorraad kolen en water i
en de krachten der bemanning zijn uitgeput. Daarvoor geschikte
' torpedobooten zijn de torpedobootjagers. Zij vergezellen eskaders en `
I zijn torpedobooten met het oog op dien eisch ontworpen. Zij
blijven echter even kwetsbaar als de gewone torpedobooten en
zullen waarschijnlijk weder den overgang vormen tot grootere
` tegen snelvuur gepantserde vaartuigen, tót de invoering van A
` snelvurende kanonnen van zwaarder kaliber de afmetingen weder
opdrijft. Inderdaad zijn bij de torpedobootjagers de kosten reeds ,`
_ zoo hoog en is een zoo groot personeel noodig (110 man) dat
de stap tot gepantserde torpedobooten klein en rationeel 'zoude zijn. A
De invoering van electrisch licht , van snelvurende kanonnen,
Y van torpedo­netten heeft de waarde der torpedobooten terug- l
gezet, door de grootere snelheid der schepen blijven zij langer
onder werkzaam vuur èn wanneer het mocht gelukken toch het 4;
groote schipte bereiken en de torpedo te doen springen, zal J