HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 69

JPEG (Deze pagina), 1.34 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

~ _ ` , ‘~ ` ` ` · » . * _, _ ,
» _ , - V , > · V Q ` , `_' " _ x · _g ` J ` ~ JAI { ' j_ ~ ` .
R · I ` ` ‘ ·. ‘_’f~ ‘[ ` ` _­
· ` _ ‘ » _` , ‘»~" J' '· W · _' ~ ·` . 2gQé ; ;.;à`_`Y..·~­ lf ~ ~ "
" " . ~, ‘. ` Z .­ .`< r ,: Y`: 'ï""·Y_1 9* T;. ` .~
' , Q * _ ‘ , ` `. U Y ‘ , ,{ «';rL«.­,ï.;·5~='· ‘ " [-2 . ’,<~*‘ «: Q 1 4 · ‘ ·
· « ‘ , ` e ’ ` _ « ,‘ [’ . ·‘ ‘,` ‘ I ., ‘ " · -. `­ ‘ x ­' i ‘ __
l · ` .-_’/ 1 L . ‘ä .‘·­ ,· ‘’’_' ‘ *·: ’·'`· _ ; ‘ · ‘ `· `
_ _ . _ 1 ‘ · ,;,_ ·^ _,·.,"Ln `_­' .v :«» _e if A ‘ ._ . ` . A`- , ` .`t ’ ­ ' "
4 ` ‘ V ‘'ï ‘ v' J,»`4‘¥E "ïg; (__‘· _; , u Z); ,« `_ ‘ ` ,.; _; _. ` >.
[ ‘ . X `· . ` _ :’2< 9* Y ` '* ­ ‘ .~ ge ` - = , *` .ï`~·¢ ` ’¤;«¢¥'~*,r·*~ï,,. *’4ï­, "· " ` `· ‘ . ’ " ’ * `
· · ` , ` " ~‘:` I ~‘. ·" Y . ' [ V J, _ `V ~":' " El, » Y 1« jïj ‘ » ' >. ' `Y. = i # xl" "r¤'L" T , ` " « ï` « .
` ` _, `. > g ., VK ‘; ` ·V ZV Q ’_·,§w _. V ‘__ _ H Q ·;.`lQ"‘» ""~` ‘Y'­_ `,. ` wl _ » . Y ‘ _
~ _ V 2 , ‘ T" g. ` f; _ _, _, ".~‘ · « · vr 4v ,' = ­ ·, vv <‘ { D ff; ~ `;‘ ` ,_ J , 1 · ’. M ' . _ .
» _ \Lg~g_‘­ -4 > . ` ~_' _ ' ` U ` Q _ _ ~ gg! «· , ' ` _.. '» ,»i_~"._ gyn VJ `{ 4 _ , _, '­ _ ’ ‘ ­ ` ­`
` , V l K ,` >_ , V ·. ·_ ‘ · V k ·` ·~_l· _,A ‘x, ‘­; . na , _ ·» ` . ;Y ¥ ‘_, ·»~' *-;‘ ~ r‘ 'I sl » ‘ ‘ N
. ‘ » , 4 , _ z ­,~` °*.t,‘.~·'< ,_ r·’_ , ~_'§§~n(‘· ~­«~~ " ·.` · $,;`* ;.; .' _¤ J 3 v~‘_;
‘ , ` ' - ‘« ‘ ··· - ~ ­,.;­`, _ïV;_*~ _‘­-_»;7~~ - 4 .· ,_ ,,4, 4 4 V . ly ,./ «· Y »» _ «. _ 4
4 _ ‘ ·' _, Y H ·' » " '«·` · V x · M". 3 _ ~jï_.JQ· . "~ï; Q ­` ;'*/E `.". ' _? l' : V V ; ‘ ·` · _
­ M ‘_·s·~e+ 4 X` _ ·­, , j z . ‘ :_ §L­"fl=x‘< O V` in"'? Qi '~»=» ··..§ `. · » " Z. ,· ..‘_ w
4 « 9 ~ _ . ‘ ~ `, _ ~ 2 4 _ j = ’ ­ ,· _·=-_;··,; "w¤‘y ._ ` ~ ",1, " C .. .­ L- · ki N ï·` ` €· ‘· ­ · `· `
' · W · ' " ` ' .· ‘ ` · "’ l‘~ï ° « ; ` J .7 `*`;`/`ICB ' y' ’ ;.‘·`/`T r2` ~‘ Yi, A S` ~ ‘. 4 ' Y '
- `W ‘ 4 [ ‘ ~ " AV ' J 1·/· V. , 44 `·` ·" "K ' ’ ·' ";` `ji Y-" ` T`> QT`: l` G ~‘ N, ,/ " ` 4 il; f' F `I `
_ 5 L _ 4 __ vk:«­_k y I H ‘ 5 ___J`_« ,_"7_ «_­H_,_ _ `__» Y_ ~ ;·>».­» »; >;~­_.,·, ;~­ ‘ ­ 4
~ *,4 "4 ,, «~ . 5 t 1 ~¢. ­'· »; C' ,, ‘; .3-C~__,,;’> l ‘ ·, _ _ 4 _‘; ‘ W ,~¤_*" ~ ­, ~
4 · ‘ ' z ’ ~ 4 ` ‘ » ' · « ­,,‘» uv" _ A; .­ · »Zr -]¤‘;_·­. 4 "`»‘·,,‘, `_` ` `» '·~,‘ U*·..,·_".­ "j`_ ` ,··! ~ .
4 ” ·.· ` , " ` · . ·· L ‘ ·.# 9 -` ` ’ · “lII=5 `Q'»‘ ",,~ · `ï·#" e` -. ~~ »·-ï$""’ ".` mïl./.¥ " ï ` ,
‘ ·‘ [ ` ` > ` = 4 `. '· =« 1 4 ~'~ = Y x. 4 ‘ `­ Y . Yevgï- [ ‘« ' ·ï‘.$ l­·­'·",, VT ` ` -~ ° · ‘
, · _ ‘ ·· • , ‘ 4:, 4 4- ,­ ~ èzïw ·' .‘.4 · {JJ V, ··,4 ‘-4· .;· " ·.44 , ·
:· _ . ` · "I- `. `_ 4 " . / `», , . _y~` I; ',. ‘. 44 Q"?. ,~W» ~ > ">*‘ ` ,( M V· a/_ '~j~,« J 4 .,'« ­ _
··` · ·” ·` ·¥ " 4"-4 ’ , c. Ii 4 if,-/> -·,` L. w*r.~~`ï 4 ,­ "` 1 *4"­ ¤·v`«. ‘ `. `· , M w ’ l ·
», » ‘ W ,· vr '_ ­`­ · i ,. ~ '·,,, ­ ‘;~, . ·<_~ ik .»;­, " " · » ‘ ‘1 .' ‘ ‘ V ~» .~«’ ‘ ~. · 4 4 · _
· , ` ~ ~, . ls ·.[ ‘7/`x i’­ 44 ~) ` {" 4 " » «, ' w T ,r~...‘. QT 4 ‘;`_;=«_ " · "‘»•,,­;« ~ · 4
4 ;·‘ - ‘ ~`~‘·`j' 4 > _ ,"·· ',~f"' _' ,‘,‘~J­~‘· ` L ` _, ‘ `> . ‘i J; »I"“jY·@_',`,j ‘; ;g’1`.. " j" ‘
= ` . · ‘ ,. ’= ~ j , Q _ T ,~ ·_i; ‘~, nu · 3 » .§,·`ï,:_·` ` ‘. ~xug_, ‘·: -`gl`, ‘<` ,· N
4 ,~ », z E P · .»i wï‘ `/1; ‘*` l, We, ·’频¤· "ï`? 4 I `‘·` '44­ fx, ‘~­ M ‘
44 < 4 ., ‘ ’ ‘L_ ·` _ ` q` F 4_ »" · _. - L, g»_·5 - ` '; _q_~;' _ '~~­ :j_ _ _ «,_ -.1;. 4 4
‘ ‘ ’ · H · _­ ~ . 4 ­ ,. [_ [ `~ .,,r Uk " / ·-~4 i 4 `=‘ 4 · ; `
4 ` · V . , ·_ V _ ~1·.~»«;j_ . wel ‘· ’.·· e­’i:« V- ­ M · ­ . ‘ ~
‘ JJ . ‘ « g `· ·« · » " i·" _r , ”¤·j ` ;­ gg. ` ' «~ g Y ï· ' ` Z , ‘%<‘à‘;‘ Y ‘ï P , _ `· ', *' ‘ , ' 4 . `
l· ly V ‘ ‘ ~ vr , ‘ ` ·‘l 1.;~­ `· .,;­ _, ` , : ` '. ~. , ; »~ N, _, xx »",, _ · _«- _ · '· ;_ v = v »` `
'· , , .[« ' , « f•.,·"~, ; P · [ ‘» . ' *·‘ ' ` ~ y ~" ' ­ 'T ~ - ' ' 'r `
·! ‘ ‘ ` ‘ « JJ «« _ `,¥ " . . , ·`: V r_ « ' _ ,~ ,z,_ Z'~_,‘ Y` y . ` ~ :. V . · ' · L, . 1 . ‘­
’ ‘<" ‘ M . - ` ` · ·' ·?` .` T ' ,'^ *‘ » ·- { · ·­ _ ' . ·· ’·. ~ ` ~
v, ·‘­ {vw , Y ~ Y .j ‘ Y ~ · ' _ ··
EH "‘ ` ` .
,.·