HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 565.29 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

F xwdx Leesmu8?i'gg `
8Q 0vER
lNDlVlDUEELEN EN GEMEENSCHAPPMJKEN EIGENDOM
ARBEIDERSWONINGEN,
e á
Q, Jhr. Mr. D. 0. ENGELEN.
K ( . ~ 1
F
J ` L@IïJ1:Q»gui 1
A 7S­GR AVENHAGE,
’” GEBROEDERS BELINFANTE. l
1888.
hv EJ l
. _ - €« ,=.·-·­ ... ,44,, ,. , N . , . I _, 8_ , M ,