HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 533.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

i E `*=;’ . " ,­,;;Z!>&
E ; " “'* eï ,
E - ' E?
Q; '.`· rgsä ­ ` J
­ E; g; #1; . ­
· ‘
? >‘ E ‘ `v‘
ï ·‘ W v Li ­ ·
··‘ E ·``: 5 ëi .
K ­ :;E `£
‘v‘" E á+F¥’ï{ä Z
‘ - ïïä
Y '”ïA `‘”V L-Fêi E Ek;
E V‘ ` ‘l.A z
` S ‘· T ·
,· `'V. ··_, E
»1,··‘:» g OVER INEIVIDEEELEN EN GEMEENSEHEPPEEIJKEN EIGENDOM
EïEE
. AAN ·
T ‘ · _,
« E ’‘`­EA · . · ‘~
" A‘’`
. V ' ` .` 4
E. gig?
‘E·A E s
èf¥ïëV.;ë<`? ~,‘‘E·ï 5 . ‘ N ?
· - ‘ Tink
' ï
‘, A
·‘A« ¢ FA ‘ T
si; ’‘,A, ·
. ’·
` E
l*{·?ïïë­,ïL 3
wïr-·ï;
£ EAA' E
*rê§ïf‘€; v»EE= , :9%-;
E
.‘··‘ ".=‘ ää { ‘ ‘
‘’Aï ‘
_ .
' ç
1 E E
' E ` ·- ; · .E A . ...E E E .E ‘ E ‘ E A , sf ~ ~ £·E~ CJ ·..EE v·A/E ..A«, ~ .,=­ E
_.:____V__“___~ f­ · .,.. . ­ _` · _.·· , · ,, « bL, V _ _> ­ ,·.Y, ­ · I ­, W _ _' _ , ~­­ ·; 1 _ _ > _, . ll? in ~ ­