HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 35

JPEG (Deze pagina), 860.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

._. _ il
ä

25 1
X. INSTELLING VAN EEN OENTRAALBUREAU VOOR ONZE
HANDEI1SsTA1‘1sT1EK
•'
De instelling van een centraal­bureau is eveneens door Mr. NABER
bepleit. Wiii vinden diens voorstel aldus aangegeven. ,,De regeering ;l
,,zal of zoo als in Engeland, een centraatbureau moeten instellen,
,,dat al het statistiek werk van de douane-ambtenaren overneemt
en dezen bi' het verzamelen der eerste egevens stren controleert iv
n . b 1 _
,,of zooals in Frankrijk aan de douane-kantoren speciale ambtenaren
‘« ,,voor de statistiek in handels- en Warenkennis cloorkneed, hebben
4 ,,te verbinden."
Voor het hulpvverk in dit bureau of de bureaux voor de samen-
stelling onzer handelsstatistiek Ware het Wellicht Wenschelijk nl
. . . . El
Jongeheden op te roepen die als ambtenaren 1n de havenkantoren
of aan de landgrenzen eenen werkkring zoeken. Wilde de handel
besluiten om aan sollicitanten uit dit personeel (1), die hunne
eerste keuze vvenschen te Wijzigen, de voorkeur te geven boven
L hen die zonder eem e bi zondere voorbererdin de handelsloo baan <
» . P (
als hunnen levensvveg kiezen, het belang van de schatkist en het
handelsbelang zoude m. i. hierdoor in hooge mate worden gebaat.
i i
(1) Het denkbeeld om zoodanig personeel te vormen, is door mij ontleend aan I
Aladár György’s ,,Statistique o/ïiciello do Za Hongrie, son histoire et son déveZop­
pement", Budapest, 1885 (memorandum concernant Porganisation d’un bureau de `
statistique hongrois). ,,Le nombre des employés pourrait au reste être sufiisamment
nangmenté sans beaucoup de frais si l’on venait à poser en principe que les jeunes
,,gens, qui désirent entrer dans la partie administratrive de l’Etat, sont tenus de i
faire un cours rati ue dans le bureau de statisti ue ce ui les initierait at ce (
n P q q (I .
,,genre de travail et les mettrait plus- tard a même ­- aussi bien comme employés "
,,de l`Etat que comme employés de municipalités ­- de rendre de grands services .
,,au pays, non seulement relativement a la manière de rassembler les données sta- ··
ntistiqucs, mais encore jusqu’à un certain point relativement aux procédés at suivre
,,à Pégard de la rédaction et de la mise en oeuvre de ces mêmes données”. ­
Q? A =· i
( a
K I di
. Ԥ