HomeVerbetering onzer handelsstatistiekPagina 18

JPEG (Deze pagina), 879.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

8 .
«,De opgcwm mn dm mzfvorw mit het vrqäe vmtkew zijn onjuist. i ro
, ,,Bij den spoed waarmede tegenwoordig alles gaat (schrijft de ’
,,kamer van koophandel te Rotterdam) komen tot op het laatste
l ,,oogenblik voor het vertrek van het stoomschip goederen ter
i ,,verscheping aan. ’t ls dus niet mogelijk voor het vertrek van
,,de boot een juiste opgaaf der geladen goederen of uitgaand
1 ,,paspoort gereed te hebben, zooals van de ambtenaren volgens
1 ,,hunne instructiën gevorderd wordt.
,,De gewoonte is dan ook, dat in de haast eene fictieve opgave
,,aan de administratie wordt gegeven." i
Z". Onnauwkeurigheid in de aangifte der belaste goederen, voor
zoover de opgaven de hoeveelheid of waarde betreffen, is minder
algemeen dan bij de vrije goederen, omdat de controle op de aan-
gifte dier belaste goederen, ten einde de inkomsten van de schat-
kist te verzekeren, scherper is dan de controle op de aangifte der _,
vrije goederen. Er heeft evenwel geene benadeeling van de schatkist "
plaats, wanneer goederen, aan een zelfde recht onderhevig, worden
verwisseld. De controle of deze goederen bij de aangifte niet .
worden verwisseld, is voor de belaste goederen niet scherper dan W
voor de vrije; althans niet waar het de opgaven voor de statistiek
betreft.
Tot toelichting neem ik olie als voorbeeld. Met een zelfde
recht van 55 ct. per 100 kg. belastte de wetgever een reeks van
artikelen (1) oliën geheeten, die voor de statistiek worden gesplitst
in 6 groepen. _
Door den wetgever met een zelfde recht belast, omdat zg den-
zelfden soortnaam dragen, verschillen deze oliën zoozeer in waarde,
(ll Boom- en olijlblie, castor of rioinusolie, beukolie, eläine, grondnotenolie, _
lmrsolie, hennepolie, katoenpittenolie, kinketolie, koolteerolie, ljjnolie, machineolie
(lubricating oil, smeervetten), naphta, papaverolie, patentolie, petroleum, pliotagen- 7
olie, raapolie, reuzelolie, sesamolie, talkölie. ‘
Voor de statistiek te splitsen in: ~ ,
olie, boom- en olijfolie,
beuk-, papaver­, katoenpittenolie en andere eetbare olie,
eläine, ` j
aard- en steeuolie, l
olie van plat- en rondzaad, sesamolie en patentolie, 1 ‘
alle andere.