HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 7

JPEG (Deze pagina), 721.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

'
rl 0NZE VOLKSWEERBAARHEID,
cen nationaal belang bij uitucmcudlwid.
Het onderwerp, in de volgende bladzijden behandeld,
valt wel eenigszins buiten den kring van die, welke in ’
de burgermaatschappij aan de orde van den dag zün en
het meeste belangstelling wekken.`Het zeer groote belang «
`äl echter, dat alle Nederlanders, zonder onderscheid van rang
” of stand, van leeftijd, beroep of bedrijf, bij het voortdu­ g
, rend onafhankelijk voortbestaan van ons dierbaar vader- ,
i land hebben, geeft als ’t ware het recht om de aandacht
te vragen voor eene bespreking van onze volksweerbaar­
heid, een nationaal belang bij uitnemendheid. `
Wie onzer, jong of oud, is er niet trotsch op Neder-
­x.» lander te zijn, wie onzer moet niet bij eenig nadenken á
het groote voorrecht erkennen van geboren te zijn en te
wonen in de lage landen aan de zee, in het land der 4
· vrijheid op staatkundig en godsdienstig gebied. Er is geen
i ` enkel land te noemen, waar meerder vrijheid aan meerder
_i orde gepaard gaat.
j De Grondwet verzekert reeds in een harer eerste arti-
‘ kelen gelijke aanspraak op bescherming van persoon en
. goederen, niet alleen aan alle Nederlanders, doch aan allen, j
E die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden. Ieder ,
Nederlander is tot elke landsbediening benoembaar. De ‘
l